בלעדית בגורג׳ס – מותג מברשות האיפור ELLA
משלוח חינם ברכישה מעל 249 ש״ח
0508729099

זמינים גם בוואטספ לכל שאלה

תקנון האתר

 1. כללי
  1.1 בית העסק – "גורג׳ס", ע.מ – 558475901 (להלן: "בית העסק"). 1.2 האתר " gorgeous-il.co.il ״ (להלן: "האתר"), מופעל על ידי בית העסק ומשמש כחנות מקוונת למכירה של מוצרים שונים בתחום היופי ולייף סטייל, המשווקים על ידי בית העסק ונמכרים באתר (להלן: "המוצרים"). 1.3 הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. 1.4 השימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר, אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים, ו/או למי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בקריאה ואישור הסכם זה, מצהיר המשתמש ו/או הרוכש באתר כי הינו מעל גיל 18, והינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. 1.5 לבית העסק הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. שינוי כאמור מחייב את הצדדים מרגע פרסומו ו/או עדכונו בתקנון זה. 1.6 התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואין בית העסק ו/או האתר מחוייבים לפי התמונות. בית העסק תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים הדומים לתמונות ככל האפשר. 1.7 התקנון ותנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשב, מחשב כף יד, מכשיר סלולארי וכל מכשיר אחר. 1.8 הזמנת מוצר מהאתר, מהווה הסכמה לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון זה. 1.9 המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי בית העסק בגין שינויים של האתר, לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש באתר. 1.10 השימוש באתר על ידי המשתמש, מהווה הצהרה כי המשתמש קרא ומאשר את התקנון ואת תנאי השימוש באתר זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה או דרישה כנגד בית העסק ו/או האתר. המתנגד לתקנון זה מתבקש לא להשתמש באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו. 1.11 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור, והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע. 1.12 ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין. לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בית העסק בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 1. רכישת מוצרים מהאתר
2.1 בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים, לרבות עלות דמי המשלוח ו/או עלות הרכבה המופיעים באתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש. המחיר בו יחויב המשתמש הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה במלואה ולאחר מסירת פרטי תשלום ואישור ההזמנה. 2.2 בית העסק שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים ו/או הנחות לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל אמצעי תקשורת העומד לרשותו, לרבות שימוש במידע אותו מסר הרוכש בעת השימוש באתר. באם בחר בית העסק להציע הנחה ו/או מבצע בכל אמצעי תקשורת העומד לרשותו, רשאי בית העסק להפסיק ו/או לשנות ו/או לבטל את המבצע ו/או ההנחה בכל עת שיבחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק. 2.3 התשלום בעבור רכישת מוצרים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. האתר מכבד את כל סוגי כרטיסי האשראי הישראלים והבינלאומיים, לרבות ויזה, ישראכארט, מסטרקארד, אמריקן אקספרס. 2.4 ניתן לרכוש מוצרים גם באמצעות הטלפון במספר 050-8729099 / 050-7806071 ולשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון בית העסק בבנק הפועלים (מספר בנק 12, מספר חשבון: 535303, סניף: 638,  בעלת החשבון: גורג׳ס). 2.5 כל המחירים המופיעים באתר כוללים בחובם תשלום מע"מ כדין. בנוסף המחירים המופיעים באתר  אינם כוללים את דמי המשלוח. 2.6 בית העסק יראה באישור סופי של הזמנה, רק לאחר ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי של הרוכש. בנוסף, מועדי המשלוח יחושבו אך ורק ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני למשתמש אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר ו/או בית העסק. 2.7 האחריות למעקב על ביצוע התשלום חלה על הרוכש בלבד, ובית העסק לא יודיע על מקרים בהם לא אושרה עסקה על ידי חברות האשראי. 2.8 לצורך ביצוע רכישה באתר, הרוכש יידרש להזין את פרטיו, לרבות שם פרטי ושם משפחה ו/או שם בית העסק וח.פ, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטי אמצעי תשלום ועוד. בהזנת פרטים אלה, הרוכש מאשר את הפרטים שנמסרו על ידו, ומצהיר כי הפרטים נמסרו על פי רצונו. 2.9 במידה והרוכש מוסר פרטים שגויים ו/או חסרים, ההזמנה לא תבוצע על ידי בית העסק, ובנוסף אין בית העסק חייבת לספק מוצר במקרה כאמור, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי בית העסק או האתר. 2.10 האתר ו/או בית העסק שומרים לעצמם את הזכות למנוע מכל אדם ו/או בית העסק להשתמש באתר, לרבות רכישת מוצרים, באופן זמני או לצמיתות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של בית העסק וללא הודעה מראש, במקרה שהמשתמש באתר מבצע מעשה בלתי חוקי ו/או מפר תנאי מתקנון זה ו/או מבצע מעשה או מחדל שיש בהם לפגוע בבית העסק ו/או באתר ו/או במי מטעמם, לרבות פעילות תקינה של האתר וצד ג' כלשהו. 2.11 במידה ועסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי של הרוכש, עומדים לרשות הרוכש 5 ימים ממועד ביצוע הזמנת המוצר להסדיר את התשלום מול בית העסק ו/או מי מטעמה. באם לא עשה כך, תראה בית העסק את העסקה כמבוטלת. 2.12 יודגש כי הגשת פרטים כוזבים, היא פעולה המהווה עבירה פלילית, והעושה זאת צפוי לעמוד בפני הליך משפטי אזרחי ו/או פלילי.
 1. אספקת המוצרים
  3.1 דמי המשלוח המופיעים באתר, יגבו בעת ההזמנה בנוסף לתשלום בגין ההזמנה. 3.2 במכירה בתשלומים, רשאית בית העסק לגבות את דמי המשלוח ו/או ההרכבה בתשלום הראשון. 3.4 אספקת המוצרים תבוצע לכתובת שנמסרה בפרטי ההזמנה במועד ביצוע הרכישה באתר. 3.5 זמני אספקת המוצרים הינם עד 5 ימי עבודה במשלוח עד הבית. בנוסף ניתן לבצע איסוף עצמי מכתובת בית העסק: רוטשילד 32 ראשל״צ, סמטת ברקוביץ׳, בכפוף לתיאום מראש. 3.6 עלות משלוח עד הבית היא 35 ש"ח. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שבמקרים של משלוח לאזורים מרוחקים ו/או משלוח מוצר גדול, תתווסף עלות נוספת לדמי המשלוח. 3.7 בית העסק ו/או האתר אינם אחראים לעיכוב ו/או איחור, לרבות אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או כל ארוע שאינו בשליטת בית העסק ו/או האתר, לרבות אך לא רק שביתות, אסונות טבע, תקלות טכניות, והגבלות שהוטלו בעקבות מצבי חירום (לרבות וירוס "הקורונה"). 3.8 המשתמש מאשר וידוע לו כי אספקת המוצרים לכתובת למשלוח ההזמנה תבוצע באמצעות חברת שליחויות לפי בחירת בית העסק. בהתאם לכך מובהר, כי זמני האספקה יכולים להשתנות, והמשתמש מצהיר כי בית העסק אינה אחראי לאיחור באספקת המוצרים. 3.9 אספקת המוצרים על ידי חברת השליחויות תעשה בהתאם לזמני חברת השליחויות, בתיאום עם חברת השליחויות וכל איחור באספקת המוצרים הינו באחריותה המלאה של חברת השליחויות. 3.10 זמני אספקת המוצרים כוללים אך ורק ימי עבודה, קרי, א-ה. למען הסר ספק, ערבי חג, ימי חג וימי שישי ושבת אינם נספרים כימי עבודה. 3.11 על המשתמש להודיע באופן מיידי לאתר ו/או לבית העסק במקרה שהמוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת בתקנון זה. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר לו את התמורה אותה הוא שילם עבור אותו מוצר, בכפוף לנכונות התלונה. 3.12 בזמן אספקת המוצר, רשאים האתר ו/או בית העסק ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. 3.13 בית העסק מצהירה כי אין היא מתחייבת להחזיק את כל המוצרים המוצגים באתר במלאי. במידה והוזמן מוצר אשר לא קיים במלאי האתר, בין אם הוא מופיע באתר ובין אם לא, תבוטל העסקה ובית העסק תשיב ללקוח את כספו. מובהר בזאת כי במקרה שכזה, מובהר לרוכש כי בכל מקרה שכזה לא תהיה לו טענה ו/או דרישה כלפי בית העסק. 3.14 המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו כי הזמנת משלוח לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, במצבים אלו בית העסק רשאי לספק את המוצרים למשתמשת במקום סמוך ובתיאום מראש.
 1. ביטול/שינוי עסקה
  4.1 כל משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. 4.2 ביטול כאמור יתבצע אך ורק בהודעה בכתב לבית העסק ו/או לאתר. 4.3 עסקה ניתנת לביטול מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לסעיף 4.4 לתקנון זה. 4.4 רוכש לא רשאי לבטל את עסקה ברכישת פריטים מסוימים בהתאם לסעיפים 14(ג) ו 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. 4.5 בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. 4.6 הוראות חוק הגנת הצרכן בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן. 4.7 במידה ועסקה בוטלה על ידי הלקוח, בכפוף לאישור ביטול העסקה על ידי בית העסק ו/או האתר, ישיב הלקוח לבית העסק את המוצרים המוצגים בהזמנה שבוטלה, וכל עלות הקשורה להחזרת המוצרים למשרדי בית העסק, ישולמו על ידי הלקוח בלבד. 4.8 יובהר כי במידה ורוכש החליט לבטל את ההזמנה לאחר הוצאת המשלוח, דמי המשלוח של ההזמנה לא יוחזרו. 4.9 מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם(. 4.10 בית העסק ו/או האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר. הודעה על ביטול או הפסקה תימסר למשתמש או לרוכש, ובית העסק תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם. 4.11 במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בית העסק ו/או לאתר בגין ביטול העסקה למעט בגין השבת סכום העסקה. 4.12 במידה והלקוח זכאי בהשבת כספו, תזכה בית העסק את החשבון אשר מופיע בפרטי ההזמנה שבוטלה. במידה ולא ניתן לזכות את החשבון מכל סיבה שהיא, תעמוד ללקוח יתרה ("קרדיט") באתר בית העסק, אותו יוכל לממש בכל עת לרכישה באתר. 4.13 יובהר כי החזרת מוצרים תתבצע כאשר המוצר באריזתו המקורית, חדש, וחסר כל סימני שימוש ונזק, בכפוף לצירוף חשבונית מקורית בלבד. 4.14 כל האמור לעיל כפוף לחוק הגנת הצרכן. 4.15 כל הודעה על ביטול ו/או שינוי הזמנה, יימסרו לבית העסק באחת הדרכים הבאות : א) בדואר אלקטרוני – [email protected] ב) במספר טלפון  : 0508729099 4.16 מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של בית העסק לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
 1. 5. אחריות
  5.1. בית העסק תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. בית העסק לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד בית העסק. במקרה זה תהיה אחריות בית העסק מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה. 5.2. בית העסק ו/או מי מטעמה אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, לרבות במקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. בית העסק מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר. 5.3. כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, שלא יחייבו את בית העסק. 5.4. בית העסק לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו ו/או בתפעולו השוטף או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. 5.5 בית העסק אינה אחראי לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים (בין אם אתרים אלו פעילים ובין אם לאו). 5.6 המשתמש מסכים כי אם יפעל בניגוד להוראות תקנון זה, ישפה המשתמש את בית העסק ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לבית העסק כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה על המשתמש לשפות את בית העסק, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה 5.7 בכל מקרה שהוא, לא ישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על שווי המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש ולא ישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי. 5.8 בית העסק אינה אחראי לשימוש שיעשה משתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית העסק. 5.9 במקרה ובו נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את בית העסק ו/או מי מטעמו. 5.10 בית העסק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם למוצר בעקבות הרכבה שגויה של הלקוח. 5.11 במידה ויהיה צורך בתיקון מוצר או החלפתו, הלקוח יישא בעלות הובלת המוצר לצורך תיקונו ו/או החלפתו. 5.12 בכל מקרה בית העסק ו/או האתר לא יהיו אחראיים למוצר במידה והלקוח יבחר להוביל את המוצר בעצמו. 5.13 לקוח שאישר להשאיר משלוח מחוץ לדלת, לבית העסק אין אחריות על המשלוח מהרגע שהונח בפתח ביתו, והמשלוח הינו באחריותו המלאה של הלקוח.
 1. מידע ופרטיות
  6.1 ביצוע הזמנה, מהווה הסכמה מצד רוכש המוצר כלפי בית העסק ו/או האתר ו/או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אשר נמסר לבית העסק, על מנת לספק לרוכש מידע, מוצרים ושרותים הקשורים למוצרי בית העסק. 6.2 בית העסק ו/או האתר ו/או מי מטעמו רשאי לעשות שימוש במידע אשר נמסר לבית העסק על ידי הרוכש לצורך סקר שוק וכדומה. 6.3 בית העסק והאתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל שניתן על סודיות המידע. בית העסק לא תמסור פרטים אישיים, למעט דרישה על פי צו שיפוטי, או בהתאם לכל דין. 6.4 ביצוע הזמנה מהווה הסכמה מצד הרוכש כלפי בית העסק ו/או האתר, לוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השימוש במידע לעיל, לרבות טענות לפי חוק הגנת הפרטיות – תשמ"א 1981, וחוק המחשבים – תשנ"ה (1995). 6.5 כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, ת.ז. דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של בית העסק. 6.6 בית העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 6.7 בית העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר, אלא בהתאם לתקנון זה. 6.8 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרותה של בית העסק ו/או האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בית העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק. 6.9 אתר זה משתמש ב"עוגיות ("cookies") "לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 6.10 בית העסק יהיה רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. 6.11 יובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש/רוכש אינם נשמרים במאגרי המידע של בית העסק, שכן בית העסק משתמשת בבית העסק חיצונית לסליקת כרטיסי אשראי. 6.12 אישור תקנון זה מהווה הסכמה לסעיף 30(ב1) וסעיף 30(ג)(1) לרבות נספחיהם, לחוק התקשורת [בזק ושידורים], תשמ"ב – 1982. 6.13 בית העסק יהיה רשאי להציע למשתמש מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של בית העסק, ו/או באמצעות חשבון האינסטגרם של בית העסק, בין על ידי בית העסק עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות ביצוע פילוח, אפיון וניתוח הנתונים, והכול בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ״ב 1982 ו/או כל דין אחר. 6.14 משתמש שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את "העוגיות”, יוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי העוגיות עשויים לפקוע כאשר יסגור את הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו או במחשבו. בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את קובצי העוגיות, גם אם נשמרו אצלו. מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
 1. קניין רוחני
  7.1 בית העסק הוא בעל זכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר שבאתר המשמש לפעילותו. 7.2 כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, איורים וכדומה, הינם רכושה הבלעדי של בית העסק ו/או האתר, אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו. 7.3 כל זכויות הקניין הרוחני של בית העסק לרבות ומבלי לגרוע, שם בית העסק, שם המתחם של האתר www.gorgeous-il.co.il סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע ו/או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של בית העסק, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת בית העסק לכך מראש ובכתב. 7.4 יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של בית העסק מראש ובכתב. 7.5 יובהר כי אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 1. שונות
  8.1 כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך פתח תקווה, ו/או מחוז מרכז. 8.2 שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות בפרשנות תנאי התקנון. 8.3 אי אכיפה ו/או השתהות מאכיפת זכות בית העסק של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן. 8.4 המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי בית העסק הוא המועד הקובע לכל דבר. 8.5 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד בית העסק ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958. 8.6 כל הודעה ו/או מסמך משפטי לאתר ו/או לבית העסק, ייחשבו כאילו נמסרו אך ורק לאחר 7 ימי עסקים מעת שליחתם בדואר רשום עם אישור מסירה למשרדי בית העסק. 8.7 לשאלות בעניין תקנון זה ו/או איזו מהוראותיו, וכן בקשר לתלונה הקשורה באתר, אנא פנה באמצעות הלשונית המופיעה באתר תחת השם "צור קשר". 8.8 ניתן ליצור קשר עם בית העסק/האתר באמצעים הבאים : דואר אלקטרוני – [email protected] מספר טלפון: 0508729099 כתובת בית העסק: רוטשילד 32 ראשל״צ, סמטת ברקוביץ.
0
  0
  סל קניות
  העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
   חישוב משלוח